Home » 2019 » September

ဗန်းမော်တက္ကသိုလ် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ဆရာများနေ့ အထိမ်းအမှတ် စာစီစာကုံး၊ ကဗျာ၊ ပိုစတာပြိုင်ပွဲ အခမ်းအနား

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် ဗန်းမော်တက္ကသိုလ် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ဆရာများနေ့ အထိမ်းအမှတ် စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲ အခမ်းအနားကို (၇-၉-၂၀၁၉)ရက်နေ့ […]…